Quality Assurance – GDP

Den som bedriver partihandel med läkemedel måste följa det EU-gemensamma regelverket för God distributionssed (GDP). Regelverket omfattar krav för hantering av läkemedel i distributionskedjan såsom till exempel inköp, transport, mottagande, förvaring och export. Riktlinjerna fungerar som ett garantisystem för att våra läkemedel efter frisläppandet från tillverkaren ska nå fram till detaljhandelsledet i ett oförändrat skick. Att arbeta enligt GDP förebygger misstag i hantering av läkemedel och minskar risker relaterat till distribution.

På Pharm Assist är vi väl förtrogna med gällande EU-regelverk samt specifika krav för Norden. Vi strävar efter att se möjligheterna i regelverket och hitta smarta, säkra lösningar som är skräddarsydda för Ditt företags specifika behov.

Vi kan bland annat hjälpa Dig att:

  • Säkerställa att din organisation följer gällande GDP-bestämmelser
  • Agera Sakkunnig Person för partihandel med tillgänglighet 24/7
  • Hantera myndighetsinspektioner, audits och egeninspektioner inom partihandel
  • Hantera reklamationer och indragningar
  • Sätta upp och underhålla kvalitetssystem inom GDP och närliggande områden

Kontakta Sari Öbrink för mer information.