Vårt team

Johan von Heijne

B Sc, MBA
Verkställande Direktör, Chef Medical Devices
Telefon: 0705 95 15 10
E-post: johan.vonheijne (at) pharmassist (dot) se
Johan von Heijne är verkställande direktör och senior konsult inom kvalitet och regulatory affairs med huvudsakligt fokus på medicintekniska produkter. Dessutom utför Johan konsulttjänster rörande strategi och affärsutveckling till företag inom life science industrin. Han har över 30 års erfarenhet från läkemedels-, medicinteknik- och finanssektorerna och har haft befattningar som styrelsemedlem, VD och andra företagsledande roller. Johan har arbetat för Ratos, Radi Medical (St Jude), GE, SEB och Pharmacia (Pfizer).

Mats Ehrnebo

Ph D Pharm
Chairman of the board Drug development
Telefon: 0706 42 15 01
E-post: mats.ehrnebo (at) pharmassist (dot) se
Mats är Pharm Assists styrelseordförande och senior konsult och rådgivare inom läkemedelsutveckling och farmakokinetik sedan många år, till små och stora läkemedelsföretag.

Maria Santesson

M Sc Pharm
Chef Regulatory Affairs och Chef Medical Writing
Telefon: 0720 45 35 48
E-post: maria.santesson (at) pharmassist (dot) se
Maria Santesson är apotekare och har arbetat på Pharm Assist sedan 2012. Hon leder arbetet inom Regulatory Affairs och Medical Writing, men driver också procedurer och är rådgivande inom utvecklingsprojekt med mera. Tidigare har hon bland annat tio års erfarenhet som utredare inom klinisk farmakokinetik på Läkemedelsverket.

Sari Öbrink

M Sc Pharm
Chef Pharmacovigilance och Chef GDP
Telefon: 0763 29 68 90
E-post: sari.obrink (at) pharmassist (dot) se
Sari Öbrink är apotekare och har uppdrag inom farmakovigilans samt som sakkunnig inom partihandel. Sari har även erfarenhet från flera områden inom läkemedelsindustri och myndighet. Bland annat har hon arbetat som farmakokinetiker på Pharmacia och Orexo och med farmakovigilans på Läkemedelsverket.

Åsa Fransson

Ph D Cancer Biology
Medical Writing
Telefon: 0763 49 52 03
E-post: asa.fransson (at) pharmassist (dot) se
Som Medical Writer utarbetar Åsa Fransson de prekliniska och kliniska dokument som behövs vid registrering av läkemedel och certifiering av medicintekniska produkter. Åsa är disputerad inom cancerbiologi och har gedigen erfarenhet av läkemedelsutveckling från industrisektorn där hon framför allt ägnat sig år preklinisk forskning med fokus på mekanistiska och toxikologiska studier. Åsa har även en gjort post-doc inom cell- och molekylärbiologi.

Anna Janises

M Sc Biomedicine
GDP
Telefon: 0704 19 69 35
E-post: anna.janises (at) pharmassist (dot) se
Anna Janises har en masterexamen i biomedicin från Uppsala universitet. På Pharm Assist arbetar hon som QA-chef och som GDP-konsult främst med nationella distributörer och transportföretag. Anna har sedan 2014 arbetat med läkemedel och medicintekniska produkter.

Malin Larsson

M Sc Pharm
Regulatory Affairs
Telefon: 0763 37 69 24
E-post: malin.larsson (at) pharmassist (dot) se
Malin Larsson är apotekare och har varit en del av vårt team sedan 2008. Hon arbetar med Regulatory Affairs och koordinerar våra Fass-uppdrag. Malin är även IMA-certifierad och granskar marknadsföringsmaterial.

Christin Sjöstedt

B Sc Pharm
Regulatory Affairs
Telefon: 0735 28 58 98
E-post: christin.sjostedt (at) pharmassist (dot) se
Christin Sjöstedt är receptarie och konsult inom Regulatory Affairs. Hon är även IMA-certifierad och granskar av marknadsföringsmaterial. Christin har mer än tio års erfarenhet från Läkemedelsverket, huvudsakligen från enheten för produktinformation. Innan dess arbetade Christin inom Apoteket AB, både på öppenvårdsapotek och sjukhusapotek.

Anna Wong Smedbäck

M Sc Pharm
Pharmacovigilance, GDP och Regulatory Affairs
Telefon: 0763 22 43 13
E-post: anna.wong.smedback (at) pharmassist (dot) se
Anna Wong Smedbäck är apotekare och hon har haft flera uppdrag inom GDP där hon bland annat agerat sakkunnig person för partihandel. Anna har även arbetat inom farmakovigilans och Regulatory Affairs. Anna började hos oss 2013 och har tidigare varit nationell resurs inom Apoteket AB.

Annika Tallsjö

Ph D
Quality assurance och regulatory affairs Medicinteknik
Telefon: 0735 08 23 08
E-post: annika.tallsjo (at) pharmassist (dot) se
Annika Tallsjö är disputerad mikrobiolog med bred och gedigen erfarenhet inom medicinteknik och läkemedel. Hon har haft en rad ledande roller inom kvalitet och regulatory affairs inom life science. Annika har under de senaste drygt 20 åren arbetat med kvalitetsledning och regulatory affairs. Hon har bland annat byggt upp och uppgraderat kvalitetsledningssystem, hanterat audits, samt ansvarat för CE-märkning och registrering av produkter i EU och USA.

Elisabeth Widmark

M Sc Pharm
Regulatory Affairs & GDP
Telefon: 0735 04 69 43
E-post: elisabeth.widmark (at) pharmassist (dot) se
Elisabeth Widmark är apotekare och hennes huvudsakliga fokus är som konsult inom Regulatory Affairs, med arbete både internationella och lokala regulatoriska frågor, och som GDP konsult, där hon agerar som sakkunnig för partihandel för både små nationella och stora globala företag. Hon ger också utbildningar inom Farmakovigilans and God distributionssed. Hon har bred erfarenhet inom Regulatory Affairs, efter mer än 10 år på Fresenius Kabi. Hon har också erfarenhet från kvalitetssäkring och som lokalt ansvarig för farmakovigilans för de nordiska länderna.

Malin Östrand

M Sc Pharm
Regulatory Affairs
Telefon: 0763 08 83 85
E-post: malin.ostrand (at) pharmassist (dot) se
Malin Östrand är apotekare och började på Pharm Assist 2019. Hon har mer än tio års erfarenhet av Regulatory Affairs från läkemedelsindustrin och Läkemedelsverket. Hon har även erfarenhet av farmakovigilans och QA (GDP). Malin är IMA-certifierad granskare av marknadsföringsmaterial för Sverige.

Ulrika Björnsson

B Sc Pharm
Regulatory Affairs
Telefon: 0734 32 07 03
E-post: ulrika.bjornsson (at) pharmassist (dot) se
Ulrika Björnsson är receptarie och konsult inom Regulatory Affairs. Hon är även IMA-certifierad och är granskare av marknadsföringsmaterial. Ulrika har tidigare erfarenhet från Läkemedelsverkets regulatoriska enhet, Läkemedelsverkets enhet för produktinformation, som regulatorisk handläggare på marknadsbolag och med medicinsk information på Apoteket Kundcentrum.

Anna-Maria Aulin

M Sc Pharm
Pharmacovigilance, GDP & Regulatory Affairs
Telefon: 0735 07 51 04
E-post: annamaria.aulin (at) pharmassist (dot) se
Anna-Maria Aulin är apotekare och hennes huvudsakliga fokus är Farmakovigilans, GDP och Regulatory Affairs. Hon har mer än 10 års erfarenhet som konsult inom Regulatory Affairs med lokala så väl som globala projekt. Anna-Maria har även erfarenhet inom farmakovigilans samt som reklamationshandläggare för produkter som marknadsförs på de nordiska marknaderna.

Agata Wasik

Ph D Immunopharmacology
Medical Writing
Telefon: 0735 00 32 64
E-post: agata.wasik (at) pharmassist (dot) se
Agata Wasik jobbar som Medical Writer på Pharm Assist. Hon är disputerad inom immunofarmakologi, och har tio års erfarenhet som hematologi-forskare på Karolinska Institutet. Forskningen innebar många multidiciplinära samarbeten, och samarbeten med läkemedelsindustrin. Agata har mycket erfarenhet som författare och granskare av artiklar till vetenskapliga tidskrifter.

Annika Söderpalm

Ph D Neurobiology
Medical Writing
Telefon: 0735 11 72 12
E-post: annika.soderpalm (at) pharmassist (dot) se
Annika Söderpalm är disputerad biolog och journalist, och en av Pharm Assists medical writers. Hennes avhandling handlade om utveckling och degeneration av näthinnans olika sinnesceller. Hon har också forskat kring beroendeframkallande medel och deras effekter på hjärnan. Annika har därefter under många år arbetat med medical writing, medicinsk copywriting och vetenskapskommunikation inom läkemedels- och life scienceindustri.

Gunnar Magnusson

M Sc / Tekn Lic Biotechnology
Medical devices Quality Assurance & Regulatory Affairs
Telefon: 0735 28 42 80
E-post: gunnar.magnusson (at) pharmassist (dot) se
Gunnar Magnusson är civilingenjör i kemiteknik och teknologie licentiat i bioteknik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Han har arbetat i över 20 år inom industrin med in vitro diagnostiska produkter, framför allt med produktutveckling, men även med sälj, kvalitetsledning och regulatory affairs. Gunnar har bland annat uppgraderat kvalitetsledningssystem, teknisk dokumentation och genomfört internrevisioner. På Pharma Assist arbetar Gunnar som konsult inom quality assurance och regulatory affairs för diagnostiska och medicinsktekniska produkter.

Jennie Andersson

Ph D Pharm
Medical devices Quality Assurance & Regulatory Affairs
Telefon: 0763 13 93 02
E-post: jennie.andersson (at) pharmassist (dot) se
Jennie är disputerad inom farmaceutisk vetenskap och arbetar som konsult inom medicinteknik, kvalitet och regulatory affairs. Hon har flera års erfarenhet som interims-management i unga medicinteknikbolag och har ho de flesta arbetat med att bygga kvalitetsledningssystem och etablera rutiner för kvalitetsledning. Hon är även van att samarbeta med utvecklingsteam kring regulatoriska frågor och CE-märkningar. Jennie område är diagnostiska produkter, medicintekniska mjukvaror och innovativa eHälso-produkter.

Eva Ristoff

Ph D Medical sciences
Medical Writing
Telefon: 0763 45 86 06
E-post: eva.ristoff (at) pharmassist (dot) se
Eva Ristoff är medical writer på Pharm Assist sedan 2021. Hon är disputerad biomedicinare med en avhandling inom om trombos och inflammation vid kranskärlssjukdom. Eva har 20 års erfarenhet från läkemedelsindustrin inom medical writing, medicinsk information, farmakovigilans, kliniska studier / studieledning, medical och regulatory affairs samt QA/GDP. Hon har arbetat inom reumatologi, dermatologi, inflammatorisk tarmsjukdom och Parkinsons sjukdom.

Lina Påve

M Sc Pharm
Regulatory Affairs & CMC
Telefon: 0763 20 29 978
E-post: lina.pave (at) pharmassist (dot) se
Lina Påve är apotekare och arbetar som konsult inom regulatory affairs med fokus på CMC. Hon har sedan tidigare mer än 18 års erfarenhet från Läkemedelsverket där hon i huvudsak har arbetat som kemi- och farmaciutredare, men även som regulatorisk procedursamordnare.

Karin Lundkvist

B Sc Pharm
Consultant Pharmacovigilance & Regulatory Affairs
Telefon: 0763 07 41 19
E-post: karin.lundkvist (at) pharmassist (dot) se
Karin Lundkvist är konsult inom farmakovigilans och regulatory affairs. Hon har mer än 20 års erfarenhet från Läkemedelsverket. Under de senaste åren har Karin arbetat med fallhantering av biverkningsrapporter, MedDRA-kodning, kvalitetsgranskning och farmakovigilansutbildningar. Karin har även arbetat i många år i regulatoriska processer för granskning av produktinformation för humana och veterinärmedicinska läkemedel.