Vårt team

Mats Ehrnebo

Ph D Pharm, Docent
Senior konsultant
Telefon: 0706 42 15 01
E-post: mats.ehrnebo (at) pharmassist (dot) se
Mats Ehrnebo är senior konsult inom läkemedelsutveckling och farmakokinetik sedan många år för stora och små läkemedelsföretag. Mats är författare och medförfattare till cirka 50 vetenskapliga publikationer, och är docent vid Farmaceutiska fakulteten, Uppsala universitet. Han har under flera år varit styrelseledamot och sekreterare för Apotekarsocietetens sektion för kliniska studier. Mats har arbetat på Karolinska apoteket, Galenus och Innovex. Han är grundare av Pharm Assist och tidigare ägare av företaget.

Sari Öbrink

M Sc Pharm
Chef Pharmacovigilance och Chef GDP
Telefon: 0763 29 68 90
E-post: sari.obrink (at) pharmassist (dot) se
Sari Öbrink är apotekare och har uppdrag inom farmakovigilans samt som sakkunnig inom partihandel. Sari har även erfarenhet från flera områden inom läkemedelsindustri och myndighet. Bland annat har hon arbetat som farmakokinetiker på Pharmacia och Orexo och med farmakovigilans på Läkemedelsverket.

Jennie Andersson

Ph D Pharm
Chef Medical Devices
Telefon: 0763 13 93 02
E-post: jennie.andersson (at) pharmassist (dot) se
Jennie Andersson är disputerad inom farmaceutisk vetenskap och arbetar som konsult inom medicinteknik, kvalitet och regulatory affairs. Hon har flera års erfarenhet som interims-management i unga medicinteknikbolag och har hos de flesta arbetat med att bygga kvalitetsledningssystem och etablera rutiner för kvalitetsledning. Hon är även van att samarbeta med utvecklingsteam kring regulatoriska frågor och CE-märkningar. Jennie område är diagnostiska produkter, medicintekniska mjukvaror och innovativa eHälso-produkter.

Elisabeth Widmark

M Sc Pharm
Chef Regulatory Affairs & Medical Writing
Telefon: 0735 04 69 43
E-post: elisabeth.widmark (at) pharmassist (dot) se
Elisabeth Widmark är apotekare och hennes huvudsakliga fokus är som konsult inom Regulatory Affairs, med arbete både internationella och lokala regulatoriska frågor, och som GDP konsult, där hon agerar som sakkunnig för partihandel för både små nationella och stora globala företag. Hon ger också utbildningar inom Farmakovigilans and God distributionssed. Hon har bred erfarenhet inom Regulatory Affairs, efter mer än 10 år på Fresenius Kabi. Hon har också erfarenhet från kvalitetssäkring och som lokalt ansvarig för farmakovigilans för de nordiska länderna.

Anna Janises

M Sc Biomedicine
GDP
Telefon: 0704 19 69 35
E-post: anna.janises (at) pharmassist (dot) se
Anna Janises har en masterexamen i biomedicin från Uppsala universitet. På Pharm Assist arbetar hon som QA-chef och som GDP-konsult främst med nationella distributörer och transportföretag. Anna har sedan 2014 arbetat med läkemedel och medicintekniska produkter.

Malin Larsson

M Sc Pharm
Regulatory Affairs
Telefon: 0763 37 69 24
E-post: malin.larsson (at) pharmassist (dot) se
Malin Larsson är apotekare och har varit en del av vårt team sedan 2008. Hon arbetar med Regulatory Affairs och koordinerar våra Fass-uppdrag. Malin är även IMA-certifierad och granskar marknadsföringsmaterial.

Malin Östrand

M Sc Pharm
Regulatory Affairs
Telefon: 0763 08 83 85
E-post: malin.ostrand (at) pharmassist (dot) se
Malin Östrand är apotekare och började på Pharm Assist 2019. Hon har mer än tio års erfarenhet av Regulatory Affairs från läkemedelsindustrin och Läkemedelsverket. Hon har även erfarenhet av farmakovigilans och QA (GDP). Malin är IMA-certifierad granskare av marknadsföringsmaterial för Sverige.

Anna-Maria Aulin

M Sc Pharm
Pharmacovigilance, GDP & Regulatory Affairs
Telefon: 0735 07 51 04
E-post: annamaria.aulin (at) pharmassist (dot) se
Anna-Maria Aulin är apotekare och hennes huvudsakliga fokus är Farmakovigilans, GDP och Regulatory Affairs. Hon har mer än 10 års erfarenhet som konsult inom Regulatory Affairs med lokala så väl som globala projekt. Anna-Maria har även erfarenhet inom farmakovigilans samt som reklamationshandläggare för produkter som marknadsförs på de nordiska marknaderna.

Agata Wasik

Ph D Immunopharmacology
Medical Writing
Telefon: 0735 00 32 64
E-post: agata.wasik (at) pharmassist (dot) se
Agata Wasik jobbar som Medical Writer på Pharm Assist. Hon är disputerad inom immunofarmakologi, och har tio års erfarenhet som hematologi-forskare på Karolinska Institutet. Forskningen innebar många multidiciplinära samarbeten, och samarbeten med läkemedelsindustrin. Agata har mycket erfarenhet som författare och granskare av artiklar till vetenskapliga tidskrifter.

Annika Söderpalm

Ph D Neurobiology
Medical Writing
Telefon: 0735 11 72 12
E-post: annika.soderpalm (at) pharmassist (dot) se
Annika Söderpalm är disputerad biolog och journalist, och en av Pharm Assists medical writers. Hennes avhandling handlade om utveckling och degeneration av näthinnans olika sinnesceller. Hon har också forskat kring beroendeframkallande medel och deras effekter på hjärnan. Annika har därefter under många år arbetat med medical writing, medicinsk copywriting och vetenskapskommunikation inom läkemedels- och life scienceindustri.

Eva Ristoff

Ph D Medical sciences
Medical Writing
Telefon: 0763 45 86 06
E-post: eva.ristoff (at) pharmassist (dot) se
Eva Ristoff är medical writer på Pharm Assist sedan 2021. Hon är disputerad biomedicinare med en avhandling inom om trombos och inflammation vid kranskärlssjukdom. Eva har 20 års erfarenhet från läkemedelsindustrin inom medical writing, medicinsk information, farmakovigilans, kliniska studier / studieledning, medical och regulatory affairs samt QA/GDP. Hon har arbetat inom reumatologi, dermatologi, inflammatorisk tarmsjukdom och Parkinsons sjukdom.

Gunnar Magnusson

M Sc / Tekn Lic Biotechnology
Medical devices Quality Assurance & Regulatory Affairs
Telefon: 0735 28 42 80
E-post: gunnar.magnusson (at) pharmassist (dot) se
Gunnar Magnusson är civilingenjör i kemiteknik och teknologie licentiat i bioteknik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Han har arbetat i över 20 år inom industrin med in vitro diagnostiska produkter, framför allt med produktutveckling, men även med sälj, kvalitetsledning och regulatory affairs. Gunnar har bland annat uppgraderat kvalitetsledningssystem, teknisk dokumentation och genomfört internrevisioner. På Pharma Assist arbetar Gunnar som konsult inom quality assurance och regulatory affairs för diagnostiska och medicinsktekniska produkter.

David Eskhult

M Sc
Medical devices Quality Assurance & Regulatory Affairs
Telefon: 0735 08 23 08
E-post: david.eskhult (at) pharmassist (dot) se
David arbetar som konsult i kvalitetssäkring och Regulatory Affairs. Han har över två decenniers erfarenhet från läkemedels- medicinteknik- och bioteknikindustrin. Hans olika roller genom åren har lett till praktiskt kunnande i att bygga och implementera kvalitetsledningssystem, ett strategiskt planerande för CE-märkning och arbete både som sakkunnig och person ansvarig för regulatorisk efterlevnad. David har särskild expertis i sterila produkter, infusionsterapi och audits av leverantörskedjor och QMS processer.

Karin Lundkvist

B Sc Pharm
Consultant Pharmacovigilance & Regulatory Affairs
Telefon: 0763 07 41 19
E-post: karin.lundkvist (at) pharmassist (dot) se
Karin Lundkvist är konsult inom farmakovigilans och regulatory affairs. Hon har mer än 20 års erfarenhet från Läkemedelsverket. Under de senaste åren har Karin arbetat med fallhantering av biverkningsrapporter, MedDRA-kodning, kvalitetsgranskning och farmakovigilansutbildningar. Karin har även arbetat i många år i regulatoriska processer för granskning av produktinformation för humana och veterinärmedicinska läkemedel.

Johan Wetterberg

M Sc Pharm
GDP & GMP
Telefon: 0763 07 24 81
E-post: johan.wetterberg (at) pharmassist (dot) se
Johan Wetterberg är apotekare och har arbetat i över tjugo år i ledande befattningar inom läkemedelsindustrin. Johan har arbetat med kliniska läkemedelsstudier (GCP), kvalitetskontroll vid läkemedelsproduktion (GMP) och de senaste åren med partihandel med läkemedel. Johans expertområde är främst partihandel med läkemedel (GDP).

Olivia Schink

M Sc Pharm
Consultant Regulatory Affairs
Telefon: 0735 740 043
E-post: olivia.schink (at) pharmassist (dot) se
Olivia Schink är apotekare och arbetar som konsult inom Regulatory Affairs. Hon har tidigare arbetat inom Regulatory Affairs på lokal nivå för Norden och Baltikum. Olivia har även flera års erfarenhet inom klinisk prövning i Norden och Baltikum, där hon bland annat jobbat med aktiviteter i study start-up, att skriva forskningspersonsinformation, ny- och ändringsansökningar till etikkommittéer samt biobanksansökningar. Olivia är IMA-certifierad och granskar marknadsföringsmaterial för Sverige.