Vårt team

Johan von Heijne

BSc och MBA
VD
Telefon: 0705 95 15 10
E-post: johan.vonheijne (at) pharmassist (dot) se
Johan von Heijne är verkställande direktör och senior konsult inom kvalitet och regulatory affairs med huvudsakligt fokus på medicintekniska produkter. Dessutom utför Johan konsulttjänster rörande strategi och affärsutveckling till företag inom life science industrin. Han har över 30 års erfarenhet från läkemedels-, medicinteknik- och finanssektorerna och har haft befattningar som styrelsemedlem, VD och andra företagsledande roller. Johan har arbetat för Ratos, Radi Medical (St Jude), GE, SEB och Pharmacia (Pfizer).

Mats Ehrnebo

Apotekare, Docent
Styrelseordförande, Senior konsult i läkemedelsutveckling och farmakokinetik/bioekvivalens
Telefon: 0706 42 15 01
E-post: mats.ehrnebo (at) pharmassist (dot) se
Mats Ehrnebo är senior konsult och rådgivare inom läkemedelsutveckling och farmakokinetik/bioekvivalens på Pharm Assist. Han är även styrelseordförande. Han har en gedigen erfarenhet som Medical Writer och har hjälpt både stora och små läkemedelsföretag under många år. Mats är dessutom uppfinnare av nya farmaceutiska formuleringar och doseringsformer, och har nyligen fått en patentsökt formulering godkänd som just by testas preklinsikt och kliniskt. Mats är författare och medförfattare till cirka 50 vetenskapliga publikationer, och har under flera år varit styrelseledamot och sekreterare för Apotekarsocietetens sektion för kliniska studier.

Maria Santesson

M Sc Pharm
Chef Regulatory Affairs och Chef Medical Writing
Telefon: 0720 45 35 48
E-post: maria.santesson (at) pharmassist (dot) se
Maria Santesson är apotekare och har arbetat på Pharm Assist sedan 2012. Hon leder arbetet inom Regulatory Affairs och Medical Writing, men driver också procedurer och är rådgivande inom utvecklingsprojekt med mera. Tidigare har hon bland annat tio års erfarenhet som utredare inom klinisk farmakokinetik på Läkemedelsverket.

Sari Öbrink

M Sc Pharm
Chef Pharmacovigilance och Chef GDP
Telefon: 0763 29 68 90
E-post: sari.obrink (at) pharmassist (dot) se
Sari Öbrink är apotekare och har uppdrag inom farmakovigilans samt som sakkunnig inom partihandel. Sari har även erfarenhet från flera områden inom läkemedelsindustri och myndighet. Bland annat har hon arbetat som farmakokinetiker på Pharmacia och Orexo och med farmakovigilans på Läkemedelsverket.

Åsa Fransson

PhD Cancer Biology
Medical Writing
Telefon: 0763 49 52 03
E-post: asa.fransson (at) pharmassist (dot) se
Som Medical Writer utarbetar Åsa Fransson de prekliniska och kliniska dokument som behövs vid registrering av läkemedel och certifiering av medicintekniska produkter. Åsa är disputerad inom cancerbiologi och har gedigen erfarenhet av läkemedelsutveckling från industrisektorn där hon framför allt ägnat sig år preklinisk forskning med fokus på mekanistiska och toxikologiska studier. Åsa har även en gjort post-doc inom cell- och molekylärbiologi.

Evelyn Hansson

M Sc Pharm
GDP
Telefon: 0763 45 86 06
E-post: evelyn.hansson (at) pharmassist (dot) se
Evelyn Hansson är apotekare och arbetar inom GDP-området där hon bland annat hanterar reklamationer och avvikelser för våra uppdragsgivare. Evelyn Hansson har tidigare arbetat inom Apoteksgruppen där hon varit huvudansvarig för kvalitetsarbetet och läkemedelshanteringen.

Miriam Idar

PhD
Medical Writing
Telefon: 0735 28 42 80
E-post: miriam.idar (at) pharmassist (dot) se
Miriam Idar är disputerad biomedicinare och arbetar som Medical Writer på Pharm Assist. Hon har 20 års arbetslivserfarenhet från life science-sektorn, bland annat som projektledare inom cellterapi/ATMP och som preklinisk utredare vid Läkemedelsverket.

Anna Janises

M Sc Biomedicine
GDP
Telefon: 0704 19 69 35
E-post: anna.janises (at) pharmassist (dot) se
Anna Janises har en masterexamen i biomedicin från Uppsala universitet. På Pharm Assist arbetar hon som QA-chef och som GDP-konsult främst med nationella distributörer och transportföretag. Anna har sedan 2014 arbetat med läkemedel och medicintekniska produkter.

Malin Larsson

M Sc Pharm
Regulatory Affairs
Telefon: 0763 37 69 24
E-post: malin.larsson (at) pharmassist (dot) se
Malin Larsson är apotekare och har varit en del av vårt team sedan 2008. Hon arbetar med Regulatory Affairs och koordinerar våra Fass-uppdrag. Malin är även IMA-certifierad och granskar marknadsföringsmaterial.

Christin Sjöstedt

B Sc Pharm
Regulatory Affairs
Telefon: 0735 28 58 98
E-post: christin.sjostedt (at) pharmassist (dot) se
Christin Sjöstedt är receptarie och konsult inom Regulatory Affairs. Hon är även IMA-certifierad och granskar av marknadsföringsmaterial. Christin har mer än tio års erfarenhet från Läkemedelsverket, huvudsakligen från enheten för produktinformation. Innan dess arbetade Christin inom Apoteket AB, både på öppenvårdsapotek och sjukhusapotek.

Anna Wong Smedbäck

M Sc Pharm
Pharmacovigilance, GDP och Regulatory Affairs
Telefon: 0763 22 43 13
E-post: anna.wong.smedback (at) pharmassist (dot) se
Anna Wong Smedbäck är apotekare och hon har haft flera uppdrag inom GDP där hon bland annat agerat sakkunnig person för partihandel. Anna har även arbetat inom farmakovigilans och Regulatory Affairs. Anna började hos oss 2013 och har tidigare varit nationell resurs inom Apoteket AB.

Elin Sällström

M Sc Biomedicine
Regulatory Affairs och Pharmacovigilance
Telefon: 0735 74 00 43
E-post: elin.sallstrom (at) pharmassist (dot) se
Elin Sällström, som är biomedicinare, har snart arbetat tio år hos oss på Pharm Assist. Elin är konsult inom Regulatory Affairs och farmakovigilans. Hon är även IMA-certifierad och granskar marknadsföringsmaterial.

Annika Tallsjö

Ph D
Quality assurance och regulatory affairs Medicinteknik
Telefon: 0735 08 23 08
E-post: annika.tallsjo (at) pharmassist (dot) se
Annika Tallsjö är disputerad mikrobiolog med bred och gedigen erfarenhet inom medicinteknik och läkemedel. Hon har haft en rad ledande roller inom kvalitet och regulatory affairs inom life science. Annika har under de senaste drygt 20 åren arbetat med kvalitetsledning och regulatory affairs. Hon har bland annat byggt upp och uppgraderat kvalitetsledningssystem, hanterat audits, samt ansvarat för CE-märkning och registrering av produkter i EU och USA.

Elisabeth Widmark

M Sc Pharm
Regulatory Affairs och GDP
Telefon: 0735 04 69 43
E-post: elisabeth.widmark (at) pharmassist (dot) se
Elisabeth Widmark är apotekare och hennes huvudsakliga fokus är som konsult inom Regulatory Affairs, med arbete både internationella och lokala regulatoriska frågor, och som GDP konsult, där hon agerar som sakkunnig för partihandel för både små nationella och stora globala företag. Hon ger också utbildningar inom Farmakovigilans and God distributionssed. Hon har bred erfarenhet inom Regulatory Affairs, efter mer än 10 år på Fresenius Kabi. Hon har också erfarenhet från kvalitetssäkring och som lokalt ansvarig för farmakovigilans för de nordiska länderna.

Malin Östrand

M Sc Pharm
Regulatory Affairs
Telefon: 0763 08 83 85
E-post: malin.ostrand (at) pharmassist (dot) se
Malin Östrand är apotekare och började på Pharm Assist 2019. Hon har mer än tio års erfarenhet av Regulatory Affairs från läkemedelsindustrin och Läkemedelsverket. Hon har även erfarenhet av farmakovigilans och QA (GDP). Malin är IMA-certifierad granskare av marknadsföringsmaterial för Sverige.

Ulrika Björnsson

B Sc Pharm
Regulatory Affairs
Telefon: 0734 32 07 03
E-post: ulrika.bjornsson (at) pharmassist (dot) se
Ulrika Björnsson är receptarie och konsult inom Regulatory Affairs. Hon är även IMA-certifierad och är granskare av marknadsföringsmaterial. Ulrika har tidigare erfarenhet från Läkemedelsverkets regulatoriska enhet, Läkemedelsverkets enhet för produktinformation, som regulatorisk handläggare på marknadsbolag och med medicinsk information på Apoteket Kundcentrum.

Anna-Maria Aulin

M Sc Pharmacy
Pharmacovigilance, GDP och Regulatory Affairs
Telefon: 0735 07 51 04
E-post: annamaria.aulin (at) pharmassist (dot) se
Anna-Maria Aulin är apotekare och hennes huvudsakliga fokus är Farmakovigilans, GDP och Regulatory Affairs. Hon har mer än 10 års erfarenhet som konsult inom Regulatory Affairs med lokala så väl som globala projekt. Anna-Maria har även erfarenhet inom farmakovigilans samt som reklamationshandläggare för produkter som marknadsförs på de nordiska marknaderna.

Agata Wasik

Ph D Immunofarmakologi
Medical Writing
Telefon: 0735 00 32 64
E-post: agata.wasik (at) pharmassist (dot) se
Agata Wasik jobbar som Medical Writer på Pharm Assist. Hon är disputerad inom immunofarmakologi, och har tio års erfarenhet som hematologi-forskare på Karolinska Institutet. Forskningen innebar många multidiciplinära samarbeten, och samarbeten med läkemedelsindustrin. Agata har mycket erfarenhet som författare och granskare av artiklar till vetenskapliga tidskrifter.