Vårt koncept

Sedan 1996 har Pharm Assist varit en servicepartner till läkemedels- och medicinteknikindustrin inom Regulatory Affairs, Medical Writing, Farmakovigilans och Good Distribution Practice (GDP).

På Pharm Assist får du en kontaktperson som fokuserar på ditt företags specifika regulatoriska behov. Våra konsulter har olika bakgrund och erfarenhet men tillsammans arbetar vi för att ditt projekt ska lyckas, ofta via breda lösningar som omfattar flera olika kompetensområden och typer av service. Vi kan tillhandahålla personal som arbetar ute hos kund, för att till exempel kapa toppar eller täcka upp för föräldraledighet och vi har även ett team på plats på vårt kontor som kan ta hand om specifika projekt. På detta sätt kan vi ta både mindre och större uppdrag och alltid erbjuda flexibla lösningar.

Pharm Assist kan fungera som partner och bollplank inom produktutveckling, vi kan utarbeta och sammanställa dokumentation för inlämning till myndighet, vi kan även hantera regulatoriska procedurer och sköta underhåll av godkända produkter. Vi har också ett erfarna konsulter som är experter på läkemedelssäkerhet (farmakovigilans) och kvalitetssäkring inom partihandel (GDP).

Genom åren har vi samarbetat med mer än 200 företag i branschen. Eftersom Regulatory Affairs är centralt under en produkts hela livscykel och kan ha en direkt inverkan på affärsmässiga resultat, är vårt huvudsakliga fokus att ge våra samarbetspartners bättre förutsättningar för att nå sina uppsatta mål. Vi vill också frigöra tid från läkemedelsföretag så att de kan fokusera mer på verksamhetsutveckling och marknadsföring av sina produkter och mindre på regler och detaljer.

Genom ett nätverk av kvalificerade partners kan vi erbjuda support för hela Europa.