Historik

1996 grundades Pharm Assist Sweden AB av apotekaren och docenten Mats Ehrnebo. Mats entreprenörskap inleddes emellertid redan 1975 när den teknikintresserade apotekaren satsade på systemering och programmering av den tidens så kallade mikrodatorer. Satsningen gick emellertid trögt, kanske var marknaden inte riktigt mogen?

Så fick han ett tips från en kollega på sjukhusapoteket i Göteborg om ett läkemedelsföretag som behövde hjälp med att sammanställa preklinisk och klinisk dokumentation inför en klinisk prövning. Vore inte detta något för Mats? Mats blev intresserad och sammanställde ett brev om sina tjänster som han skickade ut till samtliga läkemedelsbolag i Sverige. Succén blev ett faktum och detta enda utskick gav Mats uppdrag i 2-3 år framåt och föregångaren till Pharm Assist, Galenus AB, grundades. Galenus var ett av de första CRO-företagen i Sverige, företaget växte och blomstrade och 1994 kom ett anbud från Innovex, ett brittiskt multi-nationellt företag med liknande profil. Innovex köpte Galenus och Mats följde med in i det nya bolaget tillsammans med 8 andra konsulter.

Efter 2 år i koncernen ville Mats återigen skapa något helt eget och grundade därför Pharm Assist Sweden AB i december 1996. Det nya företaget skulle ha en lite annan inriktning jämfört med Galenus och fokus flyttades från kliniska prövningar till Regulatory Affairs, läkemedelsutveckling och Medical Writing. Dessa områden var Mats med sin bakgrund inom farmakokinetik och farmaceutisk biokemi väl förtrogen med. Satsningen blev framgångsrik och Pharm Assist har sedan dess vuxit och nya affärsområden som till exempel Farmakovigilans har tillkommit allt eftersom nya tjänster efterfrågats och ny kompetens rekryterats in.

Pharm Assist Sweden AB ägs sedan 2012 av Pharm Assist Sweden Holding AB, vilket i sin tur ägs av familjen Ehrnebo.

Efter sjuttio år fyllda bestämde sig Mats för att trappa ner sitt arbete i företaget och Johan von Heijne har trätt in som ny VD och styrelseledamot för Pharm Assist Sweden AB. Johan har en bakgrund som verkställande direktör, styrelseledamot och från andra ledande befattningar från flera läkemedels- och medicintekniska företag, till exempel Biolin Scientific (Ratos), GE Healthcare, Pharmacia (Pfizer) och Radi Medical (St Jude). Dessutom har han arbetat som finansiell rådgivare inom corporate finance för Enskilda Securities (SEB). Johan har senast varit verksam som ägare och chef för Healthcore AB, ett konsult- och rådgivningsföretag som erbjuder tjänster till finansiärer, styrelser och företagsledningar inom life science sektorn. Johan började som VD för Pharm Assist våren 2019 och har ambitionen att fortsätta expandera företagets verksamhet. Johan tar med sig både djup och bred kunskap inom ledarskap, strategi, produktutveckling, kommersialisering och inte minst regulatory affairs.