Filantropi

Vision och filantropisk företagsfilosofi

Under lång tid har Pharm Assist genom sina konsulttjänster bidragit till att effektiva och säkra läkemedel finns tillgängliga i vårt samhälle. I Pharm Assists vision ingår att även människor i fattigare delar av världen ska ha tillgång till läkemedel och sjukvård samt ha rätt till en god hälsa. God hälsa är i u-länder oftast även en förutsättning för att ta sig ur fattigdom. På motsvarande sätt leder minskad fattigdom ofta till bättre hälsa. Pharm Assist har en lång tradition av att stödja flera olika hjälporganisationers arbete runt om i världen.

UNICEF är en av de organisationer som Pharm Assist sedan många år tillbaka donerar regelbundet till, för att stödja deras viktiga internationella arbete, oavsett var i världen det behövs.

Vi stödjer Unicef.

Ukraina 2022 – dubblerad donation till utsatta flyktingar

I mars 2022 skänkte Pharm Assist ett extra stöd på 50.000 kr till UNICEF för att hjälpa de hårt drabbade barnen och familjerna som tvingats fly på grund av kriget i Ukraina. Denna donation matchades generöst av Akelius Foundation som tillsammans med UNICEF och UNHCR drev en kampanj där stiftelsen matchade alla bidrag under mars månad. Därmed innebar denna donation totalt 100.000 kr extra till UNICEF:s arbete att hjälpa människor i den akuta nöd som kriget för med sig.

Vi stödjer Unicefs arbete för barnen i Ukraina.

Möjligheter som dyker upp och etablerat regelbundet stöd

Även vid ett tidigare tillfälle har Pharm Assist uppmärksammat en kampanj då donationer matchades av Akelius Foundation. Det ledde till att Pharm Assist skänkte 500.000 kr, vilket dubblerades till 1 miljon kr, som delades lika mellan de tre hjälporganisationerna SOS Barnbyar, Läkare Utan Gränser och UNICEF.

Sedan många år ger vi även regelbundet ekonomiskt stöd till tidigare nämnda UNICEF, Läkare Utan Gränser och SOS Barnbyar. Pharm Assist donerar också sedan lång tid tillbaka regelbundet till Röda Korset och Rädda Barnen.

Utöver detta uppkommer ibland möjligheter att stödja projekt eller organisationer i samband med t.ex. events anordnade av radio eller TV. Det kan vara musikgalor där pengar samlas in genom att man exempelvis auktionerar ut saker, med hjälporganisationer som mottagare av intäkterna. Pharm Assist har bl.a. låtit konst från ett par sådana auktioner dekorera väggar på vårt kontor, samtidigt som Radiohjälpen fått summan från försäljningen. Radiohjälpen har i sin tur fördelat ut pengarna till organisationer som arbetar internationellt för att fattiga i världen ska få tillgång till vård och för att motverka barnarbete.

Planer att utöka och bredda företagets filantropi

Utöver att bibehålla dagens stöd till hjälporganisationer och snappa upp kostnadsmässigt effektiva möjligheter, som när en viss donation kommer matchas av en stiftelse, så har Pharm Assist planer att även utöka sin filantropi framöver – fortfarande läggs hög vikt på effektivitet. Fokus kommer vara att stödja de bevisat mest kostnadseffektiva interventionerna, fortfarande inom området folkhälsa i u-länder. Stödet ska gå genom de hjälporganisationer som mest kostnadseffektivt visat sig kunna implementera dessa interventioner. Detta koncept – kostnadseffektivt givande som stöds av oberoende och högkvalitativ evidens, logiska rationella slutsatser och sannolika prognoser – kallas ofta Effektiv Altruism. Det innebär i princip att man använder vetenskaplig metodik med oberoende/verifierad data för att investera i projekt som har hög sannolikhet att ge så mycket positivt (enligt olika definierade hälsorelaterade mått) – på kort och lång sikt – för en viss donerad summa. Denna typ av givande möjliggörs av att det idag finns mycket forskning och data fritt tillgänglig inom området och det har även dykt upp organisationer som arbetar med att enkelt sammanfatta datan och ge oberoende råd om vilka interventioner och hjälporganisationer som är sannolika att ge så mycket nytta som möjligt för ens donationer.

Fokus på familjeplanering och preventivmedel

Ett fokusområde för Pharm Assist framöver planeras ligga inom frivillig familjeplanering, en typ av intervention som studier och analyser identifierat som en av de mest kostnadseffektiva, speciellt i u-länder med höga födelsetal. Ett mycket brett spektrum av positiva effekter har identifierats, från saker som generell förbättring av hälsa, familjers och hela länders ekonomi, utbildningsnivåer och jämställdhet, till stora miljövinster och minskad risk för krig. De positiva effekterna från program inom frivillig familjeplanering fortsätter dessutom under mycket lång tid. Interventioner inom frivillig familjeplanering kan ske genom att t.ex. erbjuda gratis eller mycket billiga preventivmedel och sterilisering, i kombination med information och utbildning inom området. Också satsningar på social marknadsföring, att öka efterfrågan för familjeplanering, är lovande, allt beroende på de lokala förutsättningarna.