Filantropi

Vision och filantropisk företagsfilosofi

Under lång tid har Pharm Assist genom sina konsulttjänster bidragit till att effektiva och säkra läkemedel finns tillgängliga i vårt samhälle. I Pharm Assists vision ingår att även människor i fattigare delar av världen ska ha tillgång till läkemedel och sjukvård samt ha rätt till en god hälsa. God hälsa är i u-länder generellt även en förutsättning för att ta sig ur fattigdom. På motsvarande sätt är minskad fattigdom generellt en förutsättning för bättre hälsa. Pharm Assist har en lång tradition av att stödja flera olika hjälporganisationers arbete runt om i världen, för att stödja olika typer av hjälpinsatser, i syfte att bidra till en frisk värld utan fattigdom.

UNICEF är en av de organisationer som Pharm Assist sedan många år tillbaka donerar regelbundet till, för att stödja deras viktiga internationella arbete, oavsett var i världen det behövs.

Vi stödjer Unicef.

Ukraina 2022 – dubblerad donation till utsatta flyktingar

I mars 2022 skänkte Pharm Assist ett extra stöd på 50.000 kr till UNICEF för att hjälpa de hårt drabbade barnen och familjerna som tvingats fly på grund av kriget i Ukraina. Denna donation matchades generöst av Akelius Foundation som tillsammans med UNICEF och UNHCR drev en kampanj där stiftelsen matchade alla bidrag under mars månad. Därmed innebar denna donation totalt 100.000 kr extra till UNICEF:s arbete att hjälpa människor i den akuta nöd som kriget för med sig.

Vi stödjer Unicefs arbete för barnen i Ukraina.

Möjligheter som dyker upp och etablerat regelbundet stöd

Även vid ett tidigare tillfälle har Pharm Assist uppmärksammat en kampanj då donationer matchades av Akelius Foundation. Det ledde till att Pharm Assist skänkte 500.000 kr, vilket dubblerades till 1 miljon kr, som delades lika mellan de tre hjälporganisationerna SOS Barnbyar, Läkare Utan Gränser och UNICEF.

Sedan många år ger vi även regelbundet ekonomiskt stöd till tidigare nämnda UNICEF, Läkare Utan Gränser och SOS Barnbyar. Pharm Assist donerar också sedan lång tid tillbaka regelbundet till Röda Korset och Rädda Barnen.

Utöver detta uppkommer ibland möjligheter att stödja projekt eller organisationer i samband med t.ex. events anordnade av radio eller TV. Det kan vara musikgalor där pengar samlas in genom att man exempelvis auktionerar ut saker, med hjälporganisationer som mottagare av intäkterna. Pharm Assist har bl.a. låtit konst från ett par sådana auktioner dekorera väggar på vårt kontor, samtidigt som Radiohjälpen fått summan från försäljningen. Radiohjälpen har i sin tur fördelat ut pengarna till organisationer som arbetar internationellt för att fattiga i världen ska få tillgång till vård och för att motverka barnarbete.