Serendipity Partners, Pharm Assist och LINK Medical skapar ny nordeuropeisk koncern för tjänster inom Life Science.

13 maj, 2022 UPPSALA, Sverige – Pharm Assist Sweden Holding AB tillkännager idag att 100% av aktierna i Pharm Assist Sweden AB (”Pharm Assist”) har förvärvats av Life Sciences Service Group (”LSSG”). LSSG har nyligen etablerats av Serendipity Partners (”Serendipity”). Serendipity är ett norskt investmentbolag med NOK 2 miljarder under förvaltning. Investmentbolaget investerar i hälsovårdsföretag som skapar förbättringar för patienter och samhälle.

LSSGs mission är att stödja företag att utveckla produkter med överlägsen klinisk effekt och som bidrar till förbättrad patientvård. Gruppen ger också stöd i samband med kommersialisering och marknadsintroduktion av läkemedel och medicintekniska produkter i Norden och andra europeiska marknader.

Som en del av strategin tillkännagav LSSG nyligen att man förvärvat det norska CRO-företaget LINK Medical AS (”Link Medical”).  ­– ”Vi är mycket glada över att välkomna Pharm Assist och dess experter som en del i LSSG tillsammans med Link Medical”, säger Michael Bodd, Partner på Serendipity och styrelseordförande i LSSG.

Dr Mats Ehrnebo, grundare och tidigare ägare av Pharm Assist, är mycket positiv till upplägget. ­– ”LSSG är en fantastiskt bra plattform för Pharm Assist. Vi har samma grundläggande värderingar och strategiska vision som Serendipity och LINK Medical. Vi kan nu erbjuda våra kunder ännu bättre service genom den större geografiska täckningen i Norden och norra Europa”, säger han. Dr Mats Ehrnebo kommer att återinvestera i LSSG och aktivt delta i utvecklingen av verksamheten.

 ­– ”Pharm Assist kompletterar LINK Medical både kompetensmässigt och med sitt erbjudande. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Pharm Assist för att stödja våra kunder att snabbare leverera bättre dokumentation för framtidens läkemedel”, säger Dr Ola Gudmundsen, grundare och VD för LINK Medical.

Initialt kommer LSSG att sysselsätta cirka 250 personer och ha en årlig omsättning på nästan EUR 30 miljoner. De två bolagen kommer att fungera som två oberoende varumärken och samordna sina resurser i den utsträckning det ger mervärde för kunderna.

Om Pharm Assist

Pharm Assist är ett konsultföretag som erbjuder regulatoriska tjänster för läkemedels- och medicintekniska företag. Pharm Assists högkvalificerade team på över 23 anställda grundades 1996 och har genom åren haft mer än 250 nordiska och internationella företag som kunder. Pharm Assist erbjuder tjänster inom produktutveckling, författande och sammanställning av regulatorisk dokumentation för inlämning till myndigheter, utveckling och underhåll av kvalitetssystem, support med regulatoriska processer och underhåll av dokumentation, medical/regulatory writing, farmakovigilans samt rådgivning och service inom partihandel av läkemedel. Genom ett nätverk av kvalificerade partners kan Pharm Assist ge support på de nordiska marknaderna, i Europa och globalt.

Om Serendipity Partners

Serendipity Partners är förvaltare av två life science fonder. Serendipity investerar i hälsovårdsföretag som skapar förbättring för patienter och samhälle. De huvudsakliga hälso- och sjukvårdssegment som fonden investerar i är läkemedel, diagnostik, och leverantörer av tjänster för läkemedels- och medicintekniska företag. Fonden har ett nordiskt fokus och har ett etablerat nätverk av ledare med erfarenhet från life science sektorn. Serendipity Partners har NOK 2 miljarder under förvaltning.

Om Link Medical

LINK Medical är en fullservice CRO som tillhandahåller produktutvecklingstjänster för läkemedels- och medicintekniska företag i norra Europa. LINK Medical erbjuder en väl integrerad lokal närvaro i Norden, Tyskland och Storbritannien. Företagets tjänsteutbud sträcker sig från tidig produktutveckling till marknadsföring och har mer än 200 anställda.

För mer information:

Johan von Heijne, VD Pharm Assist Sweden AB, johan.vonheijne@pharmassist.se

+46 705 95 15 10

Michael Bodd, Partner Serendipity Partners, mbodd@serpar.no

+47 986 70 250

Ola Gudmundsen, VD Link Medical, ola.gudmundsen@linkmedical.eu

+47 924 62 200