Nordic Life Science days 2019

Vi kommer att vara på plats på Nordic Life Science days i Malmö 10-12 september och vi hoppas på att få träffa er där!

Boka gärna in ett möte med oss på info@pharmassist.se.

Registrering till Nordic Life Science days görs på:  https://www.nlsdays.com/