TOPRA Annual Symposium 2018

Pharm Assist kommer att närvara på årets TOPRA Annual Symposium den 1-3 oktober i Stockholm.

Välkomna till oss vid monter nummer 11!