Regulatory Solutions

for Pharma and Medtech

Our team. Your solution.

Välkommen till Pharm Assist

Pharm Assist, som sedan 1996 erbjuder operativ och strategisk tillämpning av regulatoriska regelverk för läkemedel och medicintekniska produkter, är nu en del av LINK MedicalVårt kunniga team, bestående av medarbetare från de två bolagen, båda med lång erfarenhet av anpassade lösningar, erbjuder tillsammans ännu mera erfarenhetoch bredare kompeten inom Regulatory Affairs, Farmakovigilans, Good Distribution Practice GDP och Medical Writing. Sammanslagningen innebär att vi nu kan erbjuda en starkare och bredare bas av tjänster till våra till nationella och internationella kunder.  Läs mer om detaljerna runt integreringen