Regulatory Solutions

for Pharma and Medtech

Our team. Your solution.

Välkommen till Pharm Assist

Pharm Assist erbjuder sedan 1996 operativ och strategisk tillämpning av regulatoriska regelverk för läkemedel och medicintekniska produkter. Vi har ett kunnigt team bestående av medarbetare med olika bakgrund och lång erfarenhet av  anpassade lösningar inom Regulatory Affairs, Farmakovigilans, GDP och Medical Writing. Vi samarbetar både med nationella och internationella företag.