Vårt team

Johan von Heijne

BSc och MBA
VD
Telefon: 0705 95 15 10
E-post: johan.vonheijne (at) pharmassist (dot) se
Johan von Heijne är verkställande direktör och senior konsult inom kvalitet och regulatory affairs med huvudsakligt fokus på medicintekniska produkter. Dessutom utför Johan konsulttjänster rörande strategi och affärsutveckling till företag inom life science industrin. Han har över 30 års erfarenhet från läkemedels-, medicinteknik- och finanssektorerna och har haft befattningar som styrelsemedlem, VD och andra företagsledande roller. Johan har arbetat för Ratos, Radi Medical (St Jude), GE, SEB och Pharmacia (Pfizer).

Maria Santesson

MSc Pharmacy
Chef Regulatory Affairs och Chef Medical Writing
Telefon: 0720 45 35 48
E-post: maria.santesson (at) pharmassist (dot) se
Maria Santesson är apotekare och har arbetat på Pharm Assist sedan 2012. Hon leder arbetet inom Regulatory Affairs, driver procedurer och är rådgivande inom utvecklingsprojekt med mera. Tidigare har hon bland annat arbetat som farmakokinetik-utredare på Läkemedelsverket under tio års tid.

Sari Öbrink

MSc Pharmacy
Chef Pharmacovigilance och Chef GDP
Telefon: 0763 29 68 90
E-post: sari.obrink (at) pharmassist (dot) se
Sari Öbrink är apotekare och har uppdrag inom farmakovigilans samt som sakkunnig inom partihandel. Sari har även erfarenhet från flera områden inom läkemedelsindustri och myndighet. Bland annat har hon arbetat som farmakokinetiker på Pharmacia och Orexo och med farmakovigilans på Läkemedelsverket.

Åsa Fransson

PhD Cancer Biology
Medical Writing
Telefon: 0763 49 52 03
E-post: asa.fransson (at) pharmassist (dot) se
Åsa Fransson är disputerad inom cancerbiologi och har gedigen erfarenhet av läkemedelsutveckling från industrisektorn där hon framför allt ägnat sig år preklinisk forskning med fokus på mekanistiska och toxikologiska studier. Åsa har även en gjort en post-doc under vilken hon fördjupat sig inom cell- och molekylärbiologi. Som Medical Writer utarbetar Åsa de prekliniska och kliniska dokument som behövs vid registrering av läkemedel och certifiering av medicintekniska produkter.

Evelyn Hansson

MSc Pharmacy
GDP
Telefon: 0763 45 86 06
E-post: evelyn.hansson (at) pharmassist (dot) se
Evelyn Hansson är apotekare och arbetar inom GDP-området där hon bland annat hanterar reklamationer och avvikelser för våra uppdragsgivare. Evelyn Hansson har tidigare arbetat inom Apoteksgruppen där hon varit huvudansvarig för kvalitetsarbetet och läkemedelshanteringen.

Miriam Idar

PhD
Medical Writing
Telefon: 0735 28 42 80
E-post: miriam.idar (at) pharmassist (dot) se
Miriam är disputerad biomedicinare och arbetar som Medical Writer på Pharm Assist. Hon har 20 års arbetslivserfarenhet från life science-sektorn, bland annat som projektledare inom cellterapi/ATMP och som preklinisk utredare vid Läkemedelsverket.

Anna Janises

MSc Biomedicine
GDP
Telefon: 0704 19 69 35
E-post: anna.janises (at) pharmassist (dot) se
Anna Janises har en masterexamen i biomedicin med inriktning mot läkemedelsutveckling och immunologi. På Pharm Assist arbetar hon huvudsakligen som konsult inom GDP. Anna har tidigare erfarenhet från kvalitetssäkring och småskalig produktion av läkemedel från Fresenius Kabi. Hon har även arbetat som Quality Assurance officer på Thermo Fisher Scientific som tillverkar medicintekniska produkter.

Malin Larsson

MSc Pharmacy
Regulatory Affairs
Telefon: 0763 37 69 24
E-post: malin.larsson (at) pharmassist (dot) se
Malin Larsson är apotekare och har varit en del av vårt team sedan 2008. Hon arbetar med Regulatory Affairs och koordinerar våra Fass-uppdrag. Malin är även IMA-certifierad och granskar marknadsföringsmaterial.

Christin Sjöstedt

BSc Pharmacy
Regulatory Affairs
Telefon: 0735 28 58 98
E-post: christin.sjostedt (at) pharmassist (dot) se
Christin Sjöstedt är receptarie och konsult inom Regulatory Affairs. Hon är även IMA-certifierad och granskar av marknadsföringsmaterial. Christin har mer än tio års erfarenhet från Läkemedelsverket där hon främst arbetat med produktinformation. Innan dess arbetade Christin inom Apoteket AB, både på öppenvårdsapotek och sjukhusapotek.

Anna Wong Smedbäck

MSc Pharmacy
GDP och Regulatory Affairs
Telefon: 0763 22 43 13
E-post: anna.wong.smedback (at) pharmassist (dot) se
Anna Wong Smedbäck är apotekare och hon har haft flera uppdrag inom GDP där hon bland annat agerat sakkunnig person för partihandel. Anna har även arbetat en del inom farmakovigilans och Regulatory Affairs. Anna började hos oss 2013 och har tidigare varit nationell resurs inom Apoteket AB.

Elin Sällström

MSc Biomedicine
Regulatory Affairs och Pharmacovigilance
Telefon: 0735 74 00 43
E-post: elin.sallstrom (at) pharmassist (dot) se
Elin Sällström, som är biomedicinare, har snart arbetat tio år hos oss på Pharm Assist. Elin är konsult inom Regulatory Affairs och farmakovigilans. Hon är även IMA-certifierad och granskar marknadsföringsmaterial.

Annika Tallsjö

Ph D
Quality assurance och regulatory affairs expert för medical devices
Telefon: 0735 08 23 08
E-post: annika.tallsjo (at) pharmassist (dot) se
Annika Tallsjö är disputerad mikrobiolog med bred och gedigen erfarenhet inom medicinteknik och läkemedel. Hon har haft en rad ledande roller inom kvalitet och regulatory affairs inom life science. Annika har under de senaste drygt 20 åren arbetat med kvalitetsledning, regulatory affairs, projektledning inom produkt- och processutveckling, kontraktstillverkning och kontraktsanalyser. Hon har bland annat byggt upp och uppgraderat kvalitetsledningssystem, hanterat audits, samt ansvarat för CE-märkning och registrering av produkter i EU och USA. Annika är väl förtrogen med MDD/MDR, IVDD/IVDR, ISO 13485, ISO 14971, ISO 9001, ISO 14001, ISO 17025,GMP/GDP samt de amerikanska regelverken Part 820 CFR 21. Annikas har en Ph D från Uppsala universitet och tillbringade sin post doc på tyska cancerforskningsinstitutet DKFZ i Heidelberg.

Elisabeth Widmark

MSc Pharmacy
Regulatory Affairs
Telefon: 0735 04 69 43
E-post: elisabeth.widmark (at) pharmassist (dot) se
Elisabeth Widmark är apotekare och är konsult inom Regulatory Affairs. Hon har tidigare arbetat mer än tio på Fresenius-Kabi både på moderbolaget med internationell arena och på marknadsbolaget med lokal Regulatory Affairs. Elisabeth är också förtrogen med farmakovigilans-regelverket och har tidigare arbetat som Local Safety Officer för Norden.

Malin Östrand

MSc Pharmacy
Regulatory Affairs
Telefon: 0763 08 83 85
E-post: malin.ostrand (at) pharmassist (dot) se
Malin Östrand är apotekare och började på Pharm Assist 2019. Hon har mer än tio års erfarenhet av Regulatory Affairs från läkemedelsindustrin och Läkemedelsverket. Hon har även erfarenhet av farmakovigilans och QA (GDP). Malin är IMA-certifierad vilket innebär att hon uppfyller kraven för att få granska marknadsföringsmaterial för Sverige.