Historik

1996 grundades Pharm Assist Sweden AB av apotekaren och docenten Mats Ehrnebo. Mats entreprenörskap inleddes emellertid redan 1975 när den teknikintresserade apotekaren satsade på systemering och programmering av den tidens så kallade mikrodatorer. Satsningen gick emellertid trögt, kanske var marknaden inte riktigt mogen?

Så fick han ett tips från en kollega på sjukhusapoteket i Göteborg om ett läkemedelsföretag som behövde hjälp med att sammanställa preklinisk och klinisk dokumentation inför en klinisk prövning. Vore inte detta något för Mats? Mats blev intresserad och sammanställde ett brev om sina tjänster som han skickade ut till samtliga läkemedelsbolag i Sverige. Succén blev ett faktum och detta enda utskick gav Mats uppdrag i 2-3 år framåt och föregångaren till Pharm Assist, Galenus AB, grundades. Galenus var ett av de första CRO-företagen i Sverige, företaget växte och blomstrade och 1994 kom ett anbud från Innovex, ett brittiskt multi-nationellt företag med liknande profil. Innovex köpte Galenus och Mats följde med in i det nya bolaget tillsammans med 8 andra konsulter.

Efter 2 år i koncernen ville Mats återigen skapa något helt eget och grundade därför Pharm Assist Sweden AB i december 1996. Det nya företaget skulle ha en lite annan inriktning jämfört med Galenus och fokus flyttades från kliniska prövningar till Regulatory Affairs, läkemedelsutveckling och Medical Writing. Dessa områden var Mats med sin bakgrund inom farmakokinetik och farmaceutisk biokemi väl förtrogen med. Satsningen blev framgångsrik och Pharm Assist har sedan dess vuxit och nya affärsområden som till exempel Farmakovigilans har tillkommit allt eftersom nya tjänster efterfrågats och ny kompetens rekryterats in.

Pharm Assist Sweden AB ägs sedan 2012 av Pharm Assist Sweden Holding AB, vilket i sin tur ägs av familjen Ehrnebo.

Efter sjuttio år fyllda bestämde sig Mats för att trappa ner sitt arbete i företaget och Maria Nilsson Hagberg trädde in som ny VD för Pharm Assist i september 2017.
Maria har en bakgrund inom Regulatory Affairs och GDP. Hon lämnade registreringsavdelningen på läkemedelsbolaget Fresenius-Kabi år 2010 för ett mer omväxlande arbete som konsult på Pharm Assist. Att få arbeta i ett mindre bolag lockade och blandningen av olika projekt har varit utmanande och stimulerande. Maria har haft flera olika roller på företaget bland annat som chef för Regulatory Affairs och som vice VD. Hennes ambition som VD är att verka för ett effektivt, kunnigt och personligt engagemang i kundernas projekt samt att ge Pharm Assists personal goda förutsättningar att växa, trivas och utvecklas.